Schimbarea de paradigmă a societății contemporane corelează cu ideea conform căreia, cariera nu privește doar locul de muncă, ci întreaga viață a unei persoane.

Este foarte probabil ca tinerii din target, până la această vârstă, să nu fi avut ocazia să fi fost implicați în suficiente activități relevante pentru viitor, din diverse motive: constrângeri externe (lipsa oportunităților, intenții diferite din partea părinților lor), lipsa sentimentului de auto-împlinire sau convingeri de auto-eficacitate scăzută. 

Play4Skills se axează pe identificarea domeniilor de interes, precum și pe explorarea preferințelor personale ale tinerilor cărora ne adresăm. Plecând de la domeniile de interes și preferințele lor - ideile și conceptele care îi atrag, obiectele care le plac, oamenii cu care își petrec timpul și tipurile de activități cu care rezonează - îi provocăm pe tineri să descopere care le sunt indicatorii comportamentali calitativi și cantitativi, ce îi mână înainte în dorința arzătoare de a se afirma, cum pot obține performanța în toate ariile vieții lor, precum și cum să-și creeze premize pentru bunăstare personală

Conform teoriei lui Holland, interesele constituie factori motivaționali esențiali în alegerea carierei și determină gradul de satisfacție și nivelul de performanță pe care individul le realizează în activitățile pe care acesta le desfășoară.


Cu cât sunt mai bombardați cu informații și mai puțin înzestrați cu competențe, tinerilor le este greu să conștientizeze care le sunt interesele și pasiunile și, astfel, în multe cazuri alegerea carierei rămâne doar la latitudinea părinților/bunicilor sau profesorilor, rudelor, colegilor etc.

Interesele, preferințele și competențele unui individ creează o dispoziție personală specifică, care conduce persoana respectivă la un anumit mod de a percepe lucrurile și evenimentele, de a gândi și simți conform propriei poziționări mentale și, implicit, la un mod specific de a acționa și reacționa la rezultatele pe care le obține. 


Această secvență de dezvoltare este continuă și evoluează în funcție de mediile și oamenii cu care individul interacționează pe întreaga perioadă a vieții sale.


De aceea, pentru a transfera în realitate cele de mai sus, la un moment dat, cât mai curând posibil ulterior intervenției va fi esențial să încurajați tinerii din program să caute continuu oportunități de practicare a activităților aflate în sfera lor de interes, prin: voluntariat, practică în mediul pubic, privat, non-profit etc. În plus, dacă au peste 16 ani, ar putea să înceapă prin ași lua un job part-time sau accesa chiar un program de internship în domeniul de interes.

#1 Banca Timpului > Conștientizarea timpului de care dispunem

  •  10 minute 
banca timpului_Skills4Life.pdf

#2 Play4Skills > Simulare

  •  60 - 180 minute, în funcție de timpul avut la dispoziție
  • numărul de runde va rezulta din timpul avut la dispoziție și viteza în joc a participanților

Play4Skills este o simulare experiențială bazată pe board game care necesită o strategie clară, gândire deductivă și inductivă, modelează comportamentul ocupațional și contribuie la dezvoltarea gândirii sistemice. Totodată, Play4Skills stimulează gândirea logică, activează memoria și dezvoltă abilitatea de a anticipa deciziile coechipierilor. Implicarea participanților în joc le îmbunătățește acestora încrederea de sine și ajută la exersarea abilităților lor cognitive esențiale, cum ar fi luarea deciziilor, gândirea strategică de nivel superior și rezolvarea problemelor.

Ghidat de un set de reguli, Play4Skills reduce stresul, construiește răbdare, provoacă amuzament și bună dispoziție, motivând jucătorii să se deconecteze de la problemele lor zilnice, imersând în lumea auto-descoperirii, pentru câteva ore.

Așadar, prin intermediul unor carduri de joc, pe niveluri gamificate și a unui set de materiale practice, participanții trec printr-o suită de experiențe educaționale profunde, de la învățarea sau reamintirea unor noțiuni ocupaționale cunoscute, la înțelegerea cognitivă a importanței succesului personal, dar și cum să încorporeze afectiv faptul că orice proces educațional cere timp și o investiție de durată a energiei personale. 

Informații referitoare la simulare 

Modul de derulare al rundelor 

Regulile Simulării

Jucătorii au dreptul la o singură „mutare” pe rundă, conform sensului de joc stabilit în prealabil. 


În fiecare rundă, opțiunile jucătorului sunt următoarele: 

Jucătorul poate plasa un card pe planșa [Portofoliu Personal], dar doar dacă acesta corespunde intereselor personale sau se potrivește cu pasiunile sau abilitățile sale. 


Poate face această mutare doar dacă își justifica alegerea în fața colegilor, expunându-le acestora o scurtă situație legată de profesia, pasiunea sau abilitatea pe care a ales-o. 


Portofoliul Personal poate include un număr de maximum 8 carduri distincte pe care jucătorul le va putea adăuga pe parcursul rundelor: 2 carduri Profesie, 2 carduri Pasiune, respectiv 4 carduri Abilitate. 

PORTOFOLIUL PERSONAL

Atenție! Portofoliul Personal nu poate fi constituit din carduri identice.

Jucătorul poate lua un card nou din oricare dintre cele 4 categorii existente pe masa de joc.

Jucătorul poate renunța la oricare card din mână, dacă consideră că nu i se potrivește sau acesta nu îi mai este folositor

În acest caz, îl va plasa pe teamboard, în secțiunea corespunzătoare denumită „card jucat”.

TEAMBOARD

Mențiuni importante pentru facilitator

Informații finale 

Jocul se va încheia doar în cazul în care vor fi îndeplinite 3 condiții:


Nu uitați! 

Scorul obținut de jucători în simulare 

Simbolurile modelului RIASEC și modelul de calcul al scorului obținut în simulare

R

I

A

S

E

C

Exemplu de calcul al scorului


Dacă punctajul total al jucătorului este 

sub 3 puncte

Considerăm că jucătorul nu a dat importanță simulării, nu a fost suficient de ambițios/ambițioasă pentru a potrivi profesiile de care este atras(ă) cu abilitățile complementare, sau a participat doar cu scopul de a se informa referitor la anumite profesii. 

Cu siguranță nu a intrat în simulare cu gândul de a câștiga. 

Ne place să credem că data viitoare va proceda diferit, în avantajul său.

Dacă punctajul total al jucătorului este 

între 4 și 7 puncte

Considerăm că jucătorul s-a orientat pentru a potrivi într-o oarecare măsură profesiile care îl/o atrag cu abilitățile complementare. Ar fi putut avea un punctaj mai mare dacă ar fi ales să fie mai proactiv(ă) și ar fi intrat în simulare cu gândul de a nu rămâne cu carduri în mână până la finalul jocului. Cel mai probabil, dacă ar fi riscat mai mult jucând și carduri provocare, colaborând sau intrând în competiție cu ceilalți participanți ar fi putut obține un punctaj mai mare. Oricum, îndrăznim să credem că este interesat(ă) să descopere care-i sunt cele mai potrivite profesii și care sunt abilitățile de care va avea nevoie pentru a performa în viitor. 

Dacă punctajul total al jucătorului este 

peste 8 puncte

Suntem convinși că jucătorul și-a dorit să câștige multă experiență, potrivind-și abilitățile cu profesiile complementare de care este atras(ă), învățând activ

Credem că poate chiar să știe care sunt profesiile care i s-ar potrivi și în plus, ne place să credem că prin intermediul acestei simulări a descoperit lucruri pe care nu le cunoștea sau nu le-a conștientizat până acum despre sine. 

TERMINOLOGIE

Descărcați varianta printabilă Play4Skills pentru școli, de aici:

#3 Reflecție Personală 

  •  în diade
  •  10 minute 

Rugați participanții să se gândească retrospectiv la experiența pe care au avut-o astăzi și apoi să spună perechii sale:

#4 Aprofundare noțiuni referitoare la profesii/ocupații

  • individual 
  •  10-20 minute 

Pentru aceasta, oferiți-le acces la butonul de mai jos.

Resurse pe care le puteți descărca, printa și utiliza în interacțiunile față în față

Skills for Life _PROFESSION Cards_Romanian CMYK PDF.pdf
Skills for Life _CHALLENGE Cards_Romanian CMYK PDF.pdf
Skills for Life _PASSION Cards_Romanian CMYK PDF.pdf
Skills for Life _ABILITIY Cards_Romanian CMYK PDF.pdf
Skills for Life _Instructions_Romana CMYK PDF.pdf
Skills4Life_Teamboard + Coperta Teamboard_Romana CMYK PDF.pdf
Plansa Portofoliul Participantului CMYK.pdf
Acces la varianta online 


Menționez că regulile simulării online sunt ușor diferite față de cea offline.